جدی ترين طنز نبوی؟!

نميدونم چه قدر از اين مطالبي كه مي نويسم از روي احساس است چه مقدار از روي تعقل و منطق رياضي (هر چند بعضيها تمام اين مطلب را احساسي كودكانه يا نهايتا جوانانه ميدانند!) ولي من به عنوان كسي كه روي دكتر اصلا تعصب ندارم اين مطالب را ميگويم ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و اما بعد ، و اين بود تمام آقاي نبوي ؟!! گويا بعد آن كه در طنز تمامي مقامات عاليه هجو و هزل و لودگي را به پايان رسانيده و خدمات شاياني را به طنز سياسي نموده ونام خود را به عنوان يگانه جاويدان صحنه طنز در تاريخ بشريت ثبت نمود . كمي از فعاليتهاي طنز-سياسي كاسته و به ورطه فلسفه سياسي-ديني و روشنفكري قدم نهاده تا بزرگان اين عوالم هم از وجود مبارك ايشان مستفيذ شده بلكه از بخت خوب آنها اين بخت برگشته (به قول خود آقاي نبوي!) به عنوان نماينده و وكيل داغتر از آزادي و دموكراسي و سكولاريته قدم در ميدان نهاده تا شايد اين كافران به سكولاريسم و آزادي و دموكراسي را به راه راست هدايت نموده و در اين ورطه نيز نامي جاويد در تاريخ بشريت شده و روشنفكران با تعقل از اين عاليجناب تقليد(!) نموده و خود را به جرگه محافظان حقوق بشر (از نوع كنواكسيونيش!!) بپيوندانند . ( البته متقاضيان مي توانند با تعريف از ايشان شامل توفيقات پارتي ايشان بگردند!!) البته ايشان از آنجا كه در اين مدتي كه از نانداني دور بوده اند لذا از گذشته خود پشيمون شده و به علت بزرگي روح سايرين را هم دعوت به توبه نموده تا شايد جا براي ...

از شوخي گذشته اين مطالب ايشان جز استفاده هاي ابزاري كه به قول فاطمه كلي هم اضافه جات نسبت به گفته هاي اصلي دكتر داره ، چيزي نداشته و چون ساير نوشته‌هاي جدي (!) شان هم كلي رعايت ادب نموده و توجه نموده اند كه علي شريعتي دكتراي جامعه شناسي دارند!! اين هم نظري از زباله دان ذهن در همين مورد!!

البته ميخواستم در نقد از اقاي جنتي و اصرار بر حفظ اسرار شخصي رد صلاحيت شدگان بگويم كه از آنجا كه آقاي نبوي كلي طرفدار ايشون بيده به من اين اجازه رو نداد ...

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
mahtab

سلام...خيلی برام جالبه که اين مسئله اين قدر واست مهمه...و خيلی از آشناييت خوشحال شدم...خيلی...بيا حتی اگه هيچی نمی نويسی يه سلام بذار که آدرستو گم نکنم.خب؟

فاطمه

سلام...خیلی خوشحال شدم که شما هم به این موضوع ÷رداختید...نبوی با این کارش خودشو خراب کرد...